Životní a úrazové pojištění

777 693 285

info@pojisteni-pavlicek.cz


Sestavili jsem pro vás 20 nejčastějších otázek (a samozřejmě odpovědí), které by mohly nebo měly zajímat i vás dřív, než uzavřete smlouvu o životním a úrazovém pojištění:

 1. Proti čemu se mohu nebo mám pojistit?
 2. Jak posoudím svou životní a finanční situaci?
 3. Co má vliv na cenu mého pojištění?
 4. Jak si správně zvolit pojistnou částku?
 5. Jak je to s daňovým zvýhodněním?
 6. Jak mám pojistit své děti?
 7. Jaké výhody a jaké nevýhody má pojištění několika osob v jedné pojistné smlouvě?
 8. Kdy je nejvhodnější doba uzavřít životní pojištění?
 9. Kdy se bez pojištění neobejdu?
 10. Můžu si pojistkou i spořit?
 11. Je pojištění platné, i když se mi něco stane v zahraničí?
 12. Za jak dlouho po podpisu smlouvy může dojít k pojistné události, kterou mi pojišťovna proplatí?
 13. Jaké je minimální pojistné, které můžu za pojištění platit? A jaké maximální?
 14. Jaká je minimální pojistná částka životního nebo úrazového pojištění a jaká maximální?
 15. Je třeba před uzavřením pojištění uvést můj zdravotní stav?
 16. Musím něco dokládat?
 17. Můžu uzavřít životní nebo úrazové pojištění, když jsem v současné době v pracovní neschopnosti?
 18. Jak mám postupovat, když se mi stane úraz? Kdy mi pojišťovna peníze vyplatí?
 19. Jakým způsobem můžu platit pojistné?
 20. Musím kvůli uzavření pojištění někam chodit?

Odpovědi na tyto otázky jsou uvedeny na stránce níže. Věříme, že vám tuto problematiku dostatečně osvětlí. 🙂

Odpovědi vycházejí z pojištění, které si u nás můžete uzavřít. Jedná se o variabilní pojištění, které lze v průběhu trvání smlouvy různě obměňovat podle nastalé situace. Tak vlastně můžete mít jedno pojištění na celý život.

Máte jinou otázku?

Navštivte nás, zavolejte nebo napište 🙂 Všechno vám rádi vysvětlíme a vaši pojistku společně nastavíme tak, aby vám po všech stránkách vyhovovala.


Co byste měli vědět ještě před podpisem smlouvy

 • 1
  Proti čemu se mohu nebo mám pojistit?

Považujeme za velmi praktickou pojistku, kterou si můžete přetvářet v průběhu celého života podle vaší momentální situace, ať už životní nebo finanční.

To znamená, že ji můžete uzavřít třeba ve 20 letech, kdy jste svobodní, nemáte možná ani příliš vysoký příjem, proto si uzavřete pojistku s úrazovým pojištěním.

Později založíte rodinu – do smlouvy můžete postupně připojistit i svého partnera a děti a současně rozšířit rizika, můžete si třeba navýšit pojistnou částku na úrazové pojištění. Možností je opravdu hodně.

Takovou smlouvu můžete mít po celý svůj život a upravovat její parametry v souladu s vaší situací. Zvyšovat nebo snižovat pojistné částky, mohou do ní vstupovat i z ní vystupovat vaši rodinní příslušníci. Vše záleží jen na vás.

 • 2
  Jak posoudím svou životní a finanční situaci?

Posuďte, v jaké životní situaci se nacházíte. To znamená, jestli jste svobodný a zatím bez rodiny, nebo jestli máte rodinu, která je závislá na vašem příjmu. Podle toho potom vybírejte rizika, proti kterým se pojistíte.

 • Tak například pokud na vašem příjmu závisí vaše rodina (partner, děti), je dobré uzavřít životní pojištění v takové výši, aby v případě, že se s vámi něco stane, dostala rodina finanční prostředky, které jí pomohou překonat alespoň nejbližší období. Výše pojistné částky pak závisí na vaší finanční situaci nebo ji můžeme odvodit z výše vašich příjmů.
 • Pokud jste svobodný a na vašem příjmu není závislý nikdo další, potom pro vás bude nejvhodnější pojistit se především pro případ úrazu.

Otázka finanční situace je velmi důležitá. Je dobré vnímat životní pojištění jako dlouhodobou záležitost. Dívejte se na tento svůj krok jako na něco, co vám (i vaší rodině) bude celý život krýt záda. Proto je vhodné si uvědomit, kolik peněz si můžete dovolit každý měsíc ukrojit ze svého rodinného rozpočtu, aby to „nebolelo“. A podle toho se potom rozhodnout, kolik do pojistky vložíte. Jsou situace, kdy vám i pojistka za tři stovky udělá dobrou službu. Jen ji správně nastavit.

 • 3
  Co má vliv na cenu mého pojištění?

Cena pojištění, tedy celkové pojistné, je součtem částek, které platíte za jednotlivá sjednaná rizika. Cenu ovlivníte výběrem těchto rizik a také tím, na jak vysoké částky jsou tato rizika pojištěna. Cena je závislá i na vstupním věku pojištěného a jak rizikové je jeho povolání (riziko úrazu pojišťováka 🙂 je nižší než například u hasiče).

 • 4
  Jak si správně zvolit pojistnou částku?

Správné nastavení pojistné částky na jednotlivá rizika závisí především na tom, jakým způsobem pojistná událost zasáhne váš rodinný rozpočet a kolik vašich blízkých je na vás finančně závislých. Např. pokud jste ženatý (vdaná) a máte dvě děti, pak vhodná pojistná částka životního pojištění je 2 – 6násobek vašeho ročního čistého příjmu. Podobnou částku doporučujeme i pro úrazové pojištění.

Vysvětlení některých pojmů:


pojistník

Člověk, který uzavírá pojištění. Pojistník může (ale nemusí) být pojištěnou osobou. Například když uzavíráte smlouvu pro své nezletilé dítě, pak pojistník jste vy, pojištěná osoba je vaše dítě.

pojištěná osoba

Člověk, který je smlouvou pojištěn.

pojistná částka

Částka, na kterou jste si dané riziko pojistili. Tedy částka, kterou vám pojišťovna vyplatí v případě, že nastane pojistná událost.

pojistná událost

Náhodná událost, kterou nemohl ani pojištěný ani pojišťovna předvídat v době uzavření pojistné smlouvy. Např. nikdo nemohl předvídat 1.1., že 20.2. uklouznete a zlomíte si nohu.

pojistné

Cena, kterou platíte za uzavřenou pojistnou smlouvu. Její výše závisí na tom, jaké pojistné částky jste si vybrali pro krytí zvolených pojistných rizik.

pojistné riziko

To, proti čemu se člověk pojišťuje. To znamená pro případ úrazu, nemoci, hospitalizace, invalidity, smrti …

pojistné plnění

Částka, kterou vám pojišťovna vyplatí v případě pojistné události.

obmyšlený

Osoba (nebo i více osob), kterou určí pojištěný ve své pojistné smlouvě jako příjemce pojistné částky v případě své smrti. Může to být kdokoliv, tedy nemusí být příbuzný. Obmyšlený může, ale nemusí být v pojistné smlouvě stanoven. V případě, že je uveden, má rychlejší přístup k penězům z pojistky. K výplatě pojistného plnění může tedy dojít ještě před ukončením dědického řízení.

chronické onemocnění

Onemocnění, které nelze vyléčit (např. cukrovka, vysoký krevní tlak, …). Nemoc je pouze upravována dlouhodobou léčbou.


 • 5
  Jak je to s daňovým zvýhodněním?

Z titulu životního pojištění si můžete uplatnit daňové zvýhodnění.

Od 1.1.2015 vstupuje v platnost nová právní úprava. Podle této úpravy si hned při podpisu smlouvy stanovíte, jestli chcete v průběhu jejího trvání vybírat naspořené prostředky nebo ne.

 • Pokud se rozhodnete, že po celou dobu trvání smlouvy nebudete vybírat žádné naspořené prostředky, můžete si uplatnit daňové zvýhodnění.
  Toto své rozhodnutí můžete samozřejmě kdykoliv změnit, ale pak budete muset uplatněné daňové zvýhodnění zpětně dodanit (10 let zpátky).
 • Pokud plánujete své úspory vybírat v průběhu trvání smlouvy (tedy kdykoliv před koncem její platnosti), pak si částky zaplacené na životní pojištění nemůžete uplatnit jako daňové zvýhodnění.
 • 6
  Jak mám pojistit své děti?

U pojištění dětí máte dvě možnosti.

 • První možnost je dítě pojistit samostatnou smlouvou. Zde kromě úrazového pojištění a řady dalších pojistných rizik můžete dítěti naspořit ke konci pojistky i nějaké finanční prostředky. Jejich výši si určíte sami podle svého uvážení.
 • Další možností je pojistit dítě do smlouvy s rodičem. Děti ve smlouvě rodičů jsou pojištěné do svých 25 let bez ohledu na to, jestli studují nebo už pracují. Nezáleží ani na tom, jestli provozují rizikový sport nebo rizikovou práci. V tomto případě je tedy cena za pojištění výhodnější.
 • 7
  Jaké výhody a jaké nevýhody má pojištění několika osob v jedné pojistné smlouvě?

Jednou smlouvou je možné pojistit až 2 dospělé a 5 dětí, tedy skoro každou rodinu 🙂

 • Výhodou takového pojištění je především nižší cena. Dobrá je taky větší přehlednost – vše máte na jednom papíru a dobře vidíte, kdo je jak pojištěný. Další výhodou je jedna platba za všechny – poslat jednu platbu je snazší, levnější a opět přehlednější než platit v průběhu roku více složenek.
  Děti ve smlouvě rodičů jsou pojištěné do svých 25 let bez ohledu na to, jestli studují nebo už pracují. Nezáleží ani na tom, jestli provozují rizikový sport nebo rizikovou práci. V tomto případě je tedy cena za pojištění velmi výhodná.
 • Nevýhodou může být pro někoho to, že z jedné smlouvy si může uplatnit daňové zvýhodnění z titulu životního pojištění pouze jedna osoba.

Je dobré si tedy před uzavřením pojistky uvědomit, co je právě pro vás nejvhodnější.

 • 8
  Kdy je nejvhodnější doba uzavřít životní pojištění?

Tady víc než jinde platí čím dřív, tím líp. Je pro to několik důvodů:

 • Jedním z nich je to, že nikdy nevíte, co se stane zítra.
 • Dalším důvodem je, že vstupní věk výrazně ovlivňuje cenu pojištění. Pochopitelně čím jste starší, tím je pojištění dražší.
 • V neposlední řadě je dobré pamatovat na to, že v momentě, kdy už vám lékař diagnostikoval nějaké dlouhodobější onemocnění nebo v horším případě třeba i chronické, pak cena pojištění stoupá. Někdy se dokonce může stát, že vás pojišťovny odmítnou pojistit, protože vyhodnotí váš zdravotní stav jako vysoce rizikový a už do toho prostě nejdou.
 • 9
  Kdy se bez pojištění neobejdu?

Bez pojištění se neobejdete, když si berete například hypotéku. Téměř každá banka vyžaduje, abyste uzavřeli pojištění hypotéky. Takové pojištění je jiné než klasická životní pojistka. Liší se v tom, že se snižuje pojistná částka tak, aby v každý okamžik kopírovala nesplacenou částku úvěru.

Pro vysvětlení:

 • U klasického životního pojištění si stanovíte pojistnou částku. Tato pojistná částka je pak neměnná po celou dobu platnosti pojistné smlouvy.
 • U pojištění hypotéky pojistná částka životního pojištění postupně klesá tak, aby odpovídala dlužné částce. V okamžiku, kdy hypotéku doplatíte, pojistná částka na životní pojištění je na nule.
  Takové pojištění je levnější než klasické životní pojištění, protože pojišťovně také klesá riziko (tj. částka, kterou je povinna vyplatit v případě pojistné události).
 • 10
  Můžu si pojistkou i spořit?

Ano, pojistnou smlouvou si můžete i spořit. Je zde několik možností, jak své peníze zhodnotíte.

 • Pokud sázíte na jistotu, vyberte si spoření do garantovaného fondu, kde máte záruku zhodnocení 1,9 % ročně (běžně je toto zhodnocení vyšší).
 • Další možností jsou investiční fondy. Vaše prostředky zde mohou být rozděleny i do několika investičních fondů (nemovitostní, akciový, dluhopisový apod.). Jejich prostřednictvím můžete dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení vložených peněz.
 • Třetí možností jsou řízené investice, což znamená, že vaše prostředky jsou rozloženy do fondů tak, aby bylo zajištěno minimální investiční riziko.
 • 11
  Je pojištění platné, i když se mi něco stane v zahraničí?

Ano, pojištění je platné při pojistné události, která se stane na území České republiky i kdekoliv jinde ve světě. Je to však pojištění, které odškodní vás, tedy pojištěné osoby. Neuhradí za vás léčebné výlohy (ošetření v lékařském zařízení), které mohou vzniknout v souvislosti s vaším úrazem v zahraničí. Proto nikdy nezapomínejte při svých cestách do zahraničí na cestovní pojištění. Může vám to ušetřit hodně peněz.

 • 12
  Za jak dlouho po podpisu smlouvy může dojít k pojistné události, kterou mi pojišťovna proplatí?

U některých pojistných rizik pojišťovna stanovuje tzv. čekací dobu. Zjednodušeně řečeno je to doba, po jejímž uplynutí je pojistné riziko platné. Např. při pojištění hospitalizace (pobytu v nemocnici) z důvodu nemoci je čekací doba 2 měsíce. To znamená, že když dojde k hospitalizaci dříve, než uplynou 2 měsíce od počátku pojištění, pojišťovna za toto riziko nevyplatí pojistné plnění.

Veškerá pojistná rizika, která souvisí s úrazem, jsou bez čekací doby, tedy platné hned ode dne počátku pojištění uvedeného ve smlouvě. To platí i pro hospitalizaci z důvodu úrazu.

 • 13
  Jaké je minimální pojistné, které můžu za pojištění platit? A jaké maximální?

Minimální pojistné je 300 Kč měsíčně. Maximální částka není stanovena, závisí na výši pojistných částek za jednotlivá sjednaná pojistná rizika.

 • 14
  Jaká je minimální pojistná částka životního nebo úrazového pojištění a jaká maximální?

Minimální pojistná částka je 10.000 Kč. Maximální částka závisí na požadavku pojištěného.

 • 15
  Je třeba před uzavřením pojištění uvést můj zdravotní stav?

Pokud sjednáte smlouvu s nižšími pojistnými částkami (např. životní pojištění do 100.000 nebo úrazové pojištění do 600.000), pojišťovna váš zdravotní stav nezkoumá.

Při sjednání vyšších pojistných částek je třeba vyplnit „Zdravotní dotazník“. Ten je součástí každé pojistné smlouvy. Vždy v dotazníku uvádějte úplně všechno a přesně. Pojišťovna musí vědět, do čeho jde. Musí mít úplné a přesné informace, aby se rozhodla, jestli takovou smlouvu uzavře a ponese rizika s tím spojená. Pokud informace ve zdravotním dotazníku neuvedete úplně a přesně, vystavujete se nebezpečí, že v případě pojistné události bude ze strany pojišťovny plnění kráceno (tj. vyplatí vám např. jen polovinu toho, co jste měli ve smlouvě sjednáno) nebo pojišťovna rovnou odmítne pojistné vyplatit.

 • 16
  Musím něco dokládat?

V některých případech si pojišťovny nechávají předložit výpis ze zdravotní dokumentace od vašeho praktického lékaře. Prověří si tak např. průběh léčení vašeho dřívějšího úrazu nebo nemoci a udělají si představu o tom, jaký je váš současný zdravotní stav.

V případě, že sjednáváte pojištění na vysoké pojistné částky, může vás pojišťovna požádat, abyste absolvovali zdravotní prohlídku u smluvního lékaře pojišťovny.

Pokud ve smlouvě sjednáte vysoké pojistné částky u pojištění rizika smrti z jakýchkoliv příčin nebo následkem úrazu, může pojišťovna vyžadovat i doložení vašeho příjmu. Ale to se vztahuje opravdu jen na pojistné částky od 5 milionů Kč.

Přestože se vám tyto kroky pojišťoven mohou zdát otravné, ze zkušenosti víme, že to může do budoucna předejít mnoha nepříjemnostem a pochybnostem.

 • 17
  Můžu uzavřít životní nebo úrazové pojištění, když jsem v současné době v pracovní neschopnosti?

Pokud jste momentálně v pracovní neschopnosti, smlouvu uzavřít nemůžete. Je třeba počkat do ukončení neschopenky. To, že nejste při podpisu smlouvy práce neschopni, stvrzujete ostatně svým podpisem.

 • 18
  Jak mám postupovat, když se mi stane úraz? Kdy mi pojišťovna peníze vyplatí?

Když se vám stane úraz, který vyžaduje lékařské ošetření, je nezbytné, abyste co nejdřív zašli k lékaři. Jen úraz ošetřený lékařem totiž pojišťovna odškodní. Lékař pořizuje záznamy o průběhu léčby až do okamžiku vyléčení. Tyto záznamy jsou pak podkladem pro pojišťovnu, a ta na jejich základě vyplatí pojistné plnění.

Pojištění nabízíme ve dvou variantách – jednak můžete mít pojištěny trvalé následky úrazu a jednak si můžete pojistit denní odškodnění při úraze.

V případě, že uzavřete pojištění denního odškodnění, pak po skončení léčby vyplníte příslušný formulář, přiložíte lékařské záznamy o průběhu léčby a odešlete do pojišťovny. Pojišťovna vše posoudí a následně vyplatí pojistné.

V případě, že úraz zanechá trvalé následky, řeší se jejich odškodnění poté, kdy se váš zdravotní stav ustálí. Nejdříve po roce od vzniku úrazu, nejpozději do 3 let. Dále se postupuje stejným způsobem.

 • 19
  Jakým způsobem můžu platit pojistné?

Pojistné můžete platit několika způsoby.

 • Nejběžnější je asi trvalý příkaz. Máte tak jistotu, že platby odcházejí pravidelně samy a vy se nemusíte o nic starat.
 • Lze sjednat i inkaso, tedy ve své bance na začátku sjednáte souhlas s inkasem a pak už se opět nemusíte o nic starat.
 • Další možností je SIPO. Pouze sdělíte při podpisu smlouvy své spojovací číslo a případně si upravíte výši limitu inkasa pro SIPO.
 • Pokud jste klientem České spořitelny, pak je tu další možnost, a to e-faktura. Je to vlastně elektronická složenka. Tento způsob platby si pouze nastavíte ve svém elektronickém bankovnictví.

Můžete si vybrat i frekvenci plateb, tedy jestli chcete platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Je možné zaplatit i jednorázově, což znamená, že uhradíte pojistné za celou dobu trvání smlouvy naráz předem jednou částkou.

 • 20
  Musím kvůli uzavření pojištění někam chodit?

Nemusíte. Pokud máte zájem pojištění uzavřít, rádi za vámi přijedeme. Chápeme, že se můžete lépe cítit v nějakém vám bližším prostředí než v naší kanceláři 🙂


Tento text má pouze informační charakter. Jedná se o soubor doporučení a názorů k této tématice založených na osobních zkušenostech. Jak s nimi naložíte, je jen na vašem uvážení.