Pojištění podnikatelů a firem

777 693 285

info@pojisteni-pavlicek.cz


Podnikáte a potřebujete snížit rizika vašeho podnikání?

Zajistíme komplexní pojištění vaší firmy nebo organizace. Pomůžeme vám posoudit rizika vašeho podnikání i stávající situaci vaší firmy a společně nalezneme nejvhodnější způsob řešení.

Podnikatelům a firmám sjednáváme pojištění:

majetku movitého i nemovitého
vozového parku
odpovědnosti

Profesní a obecná odpovědnost podnikatelů a firem

Pojištění obecné odpovědnosti pokryje škody, které může vaše firma nebo organizace způsobit třetím osobám na zdraví nebo na majetku. Vztahuje se i na škody, které mohou vzniknout zaměstnancům vaší firmy. Toto pojištění kryje i případné regresní nároky zdravotních pojišťoven.

Odpovědnost za věci převzaté (např. do opravy), za vypůjčené věci (např. zničené lešení).

Speciální kategorií je profesní odpovědnost, která je vázaná k určitým profesím a činnostem, např. lékař, účetní, apod.

Chcete přispět svým zaměstnancům a ještě ušetřit?

Přispějte svým zaměstnancům na životní pojištění nebo na penzijní připojištění a získejte daňové výhody (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).

životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
penzijní připojištění s příspěvkem zaměstnavatele

A co dalšího můžeme nabídnout vaší firmě?

Pokud cestujete vy nebo vaši zaměstnanci pracovně do zahraničí, můžeme vám sjednat cestovní pojištění:

jednorázové
pro více výjezdů v průběhu jednoho roku
pro delší pobyty v zahraničí

Pro zaměstnance sjednáváme pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., § 257) může zaměstnavatel požadovat náhradu vzniklé škody ve výši 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.


Máte zájem o vypracování naší nabídky?

Navštivte nás, zavolejte nebo napište 🙂