Odpovědnost

777 693 285

info@pojisteni-pavlicek.cz


Obáváte se dopadů případných vámi způsobených škod?

Máme pro vás řešení pro různé oblasti života i různé situace: 

odpovědnost
za škodu způsobenou zaměstnavateli

Jedná se o odpovědnost zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli.
Výše pojistného je závislá na výši pojistné částky.
Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., § 257) může zaměstnavatel požadovat náhradu vzniklé škody ve výši 4,5násobku vašeho průměrného měsíčního příjmu.

odpovědnost
v občanském životě

Pojištění vám sjednáme v rámci pojištění domácnosti jako doplňkové pojištění.
Pojištění se vztahuje na členy pojištěné domácnosti na celém území Evropy.
Členové pojištěné domácnosti jsou pojištěni pro případ způsobení škody třetím osobám, při různých činnostech, např. při cyklistice.
Pojištění se vztahuje i na škody, které může způsobit vaše domácí zvíře třetím osobám.

odpovědnost
z držení nemovitosti

Pojištění vám sjednáme v rámci pojištění rodinného domu nebo bytového domu jako doplňkové pojištění.
Pojištění kryje škody způsobené třetí osobě z držení nebo vlastnictví nemovitosti (úraz na  chodníku, pád větve nebo stromu, pád střešní krytiny, apod.).

odpovědnost
při cestách do zahraničí

Pojištění vám sjednáme v rámci cestovního pojištění jako doplňkové pojištění.
Pojištění kryje škody způsobené třetí osobě v zahraničí při vašich různých (např. sportovních) aktivitách.
Zvláště finančně náročné mohou být škody způsobené při lyžování na sjezdovce.

odpovědnost
podnikatelů a firem

Pojištění obecné odpovědnosti pokryje škody, které může vaše firma nebo organizace způsobit třetím osobám na zdraví nebo na majetku. Vztahuje se i na škody, které mohou vzniknout zaměstnancům vaším firmy. Toto pojištění kryje i případné regresní nároky zdravotních pojišťoven.
Speciální kategorií je profesní odpovědnost, která je vázaná k určitým profesím a činnostem, např. lékař, účetní, apod.


Potřebujete poradit?

Navštivte nás, zavolejte nebo napište 🙂